Aktif Karbon Filtresi

            Sularda renk, tat, koku giderici olduğu gibi organik organik ve organik olmayan kirliliklerin arıtılması üzerine aktif karbon kullanılır. Gaz moleküllerini yakalama ve tutma özelliği bulunur. Aktifleştirme özelliği ile arttırılan karbon mineralleri, organik maddeleri ayıklayarak filtre etmektedir. Bu nedenle aktif karbon filtresi nedir sorusu akla gelmektedir.

 Aktif Karbon

            Su arıtma cihazları için 2 farklı gruba ayrılır. Aktif kelimesinin anlamı ise kömür arasında gözenek meydana getirmektedir. Bu işlem karbonun alan bölgesini genişletir. Filtrenin yüzeyi milyonlarca ufak noktadan oluşmaktadır. Blok kelimesi ise patentli teknoloji kullanılarak kömürün gözenekli bir blok halinde sıkıştırılmasıdır. Bu kanalların yüzeyi suyu kirletici maddelerin buraya yapışmasını sağlamaktır. Delik ve alan arttıkça aktif karbon filtresi kirletici elementleri filtreleme gücü de artar. Aktif karbon üretilmesinde kullanılan ham maddeler ise hindistan cevizi kabuğu, kömür, odun ve petrol atıklarıdır.

 Aktif Karbon Filtre Nedir?

            Aktif karbon filtre üzerindeki milyonlarca ufak gözenekten dolayı koku yayan ve zehirli gazlar tutulur. Aktif karbon filtre kullanıldığı ortamın hava kirliliğine ve kullanım sıklığına göre değiştirilmelidir. Aktif karbon filtresi genel olarak suyun organik bileşiklerinden uzaklaştırılması ve uygun hale getirilmesi için kullanılır. Suyun imalat işleminde kullanılması uygun hale getirilir. Hümik asit ve fulvik asit gibi içilebilir organik maddeleri ortadan kaldırmak, sudaki klorun asitle reaksiyona girmesini önler. Aktif karbon filtrasyon, herhangi bir su arıtma yönteminde olduğu kirletici maddelerin giderilmesinde yeterli değildir. Sodyum, mikrop, nitratlar filtreleme ile uzaklaştırılamaz. Bu bilgiler ile aktif karbon filtresi ne işe yarar sorusunun cevabını vermiş olduk.

 Aktif Karbon Filtre Nasıl Çalışır?

            Suyun arıtımı temel olarak iki su arıtımı için kullanılır ve her çalışma birbirinden farklıdır. Öncelikle klorun sökülmesi gerekir. Aktive edilmiş karbon, karbon hasarı ile kloru temizlemek için kullanılır. Akış hızları yükselir. İşlem geniş alan yüzeyine ihtiyaç duyar. Sudaki organik maddeler gözenekleri doldurur. Bu nedenle aktif karbon filtrenin değişmesi gerekecektir. Kullanmanın avantajı düşük çalıştırma maliyeti ve kurulduktan sonra güvenli bir işlemdir. Organik maddelerin sökülmesi sırasında kimyasal maddeler filtreden geçtikçe tıkanırlar. Bu durum 5 nedene bağlıdır. Aktif karbonun fiziksel özellikleri, karbon kaynağının kimyasal yapısı, kirletici maddenin kimyasal yapısı, su PH değeri ve suyun aktif karbon filtresine maruz kalma süresi olarak belirlenir. Fiziksel özellikler, filtre üzerinde en yüksek etkiye sahiptir. Kimyasal özellikler filtre yüzeyinde organik maddeler ile kimyasal ilişki içerisine girebilir. Su sıcaklığı ve pH değeri ise kimyasal reaksiyonlarla yakından ilişkilidir. Maruz kalma süresi ise temas uzunluğu arttıkça, atılacak kimyasal maddeler de o kadar fazla olur. Daha fazla aktif karbon ve düşük akış hızı işlemin etkinliğini arttırır.

 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

            Suyun geçiş hızı, filtreleme işleminde kullanılan aktif karbonun kimyasal ve fiziksel özellikleri, tesisat çapı, geri yıkama debisi, suyun aktif karbon ile temas süresi gibi unsurlara dikkat edilmesi gerekir.