Saf Su Reverse Osmosis Sistemler

Su arıtma teknolojileri arasında en hızlı gelişimi gösteren sistemler, saf su reverse osmosis sistemleridir. Farklı iyon derişimlerine sahip olan ve aralarında yarı geçirgen bir zar bulunan iki çözeltinin iyon derişimlerinin eşitlenmesi olayına ozmos denir. Ters ozmos ise doğal olarak gerçekleştirilen ozmatik basınca, bir pompa ile ozmatik basınçtan daha yüksek bir basınç uygulandığında gerçekleşmektedir. Yarı geçirgen zar sadece saf suyu geçirmektedir. Suyun içerisinde eriyik halde bulunan organik ve inorganik maddeler, virüs ve bakteriler, tuzlar, ağır metallerden arındırılır. Bu işlemlerde saf su elde edilme oranı %96 ila %99 arasındadır. Bu sistemler suda bulunan gazlar haricinde neredeyse tüm yabancı maddeleri tutmaktadır.

                Saf su üretmenin en hızlı ve en kolay yolu reverse osmosis su arıtma sistemleri olmaktadır. Genel olarak sağlam bir şase üzerine monte edilmiş olan bu sistemler, yüksek basınç pompası ve membran sisteminden oluşmaktadır. Sistem içerisinde klor dozaj pompası, filtre, iletkenlik ölçer ve debimetre gibi ekipmanlar da bulunur. Bu ekipmanlara müdahale eden bir otomasyon panosu da sistem içerisinde bulunmaktadır. Kapasitesine ve kalitesine göre farklılık gösterebilen bir yapıda bulunan saf su reverse osmosis sistemler fiyatı birçok kişinin satın almasını zorlaştıracak seviyede bulunmamaktadır.

                Çalışma Prensibi

                Sistemin çalışma şekli, derişik çözelti ile seyreltik çözeltinin yarı geçirgen özellikteki zardan ayrılması şeklindedir. Zar iki fazı birbirinden ayıran bir bariyer görevi görmektedir. Zarların yarı geçirgen özelliği ile suyun geçişi, çözünmüş olan minerallerin geçişine göre daha basit olmaktadır. Yapısında genel olarak tuz iyonları olmak üzere istenmeyen iyonları barındıran sudan, iyonların ayrıştırılması için kullanılmaktadır.

                Doğada bulunan denge prensibi, reverse osmosis sisteminin geliştirilmesinde etkin bir rol oynamaktadır. Yarı geçirgen bir zar ile ayrılmış yoğunlaşmaları farklı iki çözeltiye ozmotik basınç uygulanarak konsantrasyonu yoğun olan çözelti tarafından düşük olan tarafa bir akış yönü oluşturulur.

                Reverse osmos sistemlerinde bulunan yarı geçirgen zarların daha verimli ve uzun ömürlü olarak kullanılabilmesi için akışkan zar yüzeyine paralel olarak verilir. Böylece partiküller zar yüzeyinde herhangi bir tıkanmaya mahal vermeden dışarıya atılmış olur. Ayrıca zarların korunması için iyi bir ön filtrasyona ihtiyaç vardır.

                Zarların dizaynı yapılırken zarların diziliminin ve suyun yapısının iyi bir şekilde kavranması gerekmektedir. Zar dizilimi ve donanımının yapılması için yeterli bir tekniğe ve uzman bir kadroya ihtiyaç duyulur. Bu nedenle piyasada birçok yanlış şekilde dizayn edilmiş ve bu nedenle çalışmayan reverse osmos sistemi yer alır.

                Nelere Dikkat Edilmelidir?

  • Ozmos sistemi öncesinde çok iyi bir ön arıtma yapılması gerekir.
  • Suyun ısısının doğru bir şekilde ayarlanması
  • Suyun özelliğine uygun zar tasarımının doğru bir şekilde yapılması,
  • Uygun ve doğru antiskalant seçilmesi,
  • Zarların kimyasal yıkamasının yapılacağı zamanlarda zarların yapısına zararlı kimyasallardan kaçınılması,
  • Zarlar cilt hassasiyetindedir ve cilde temasta zarar veren hiçbir kimyasalın kullanılmaması gerekmektedir.