Su Arıtma Sistemi ve Kullanılan Teknolojiler

                Günümüzde nüfus kalabalığına bağlı olarak, üretim artışı gözlemlenmiş olurken, taleplere karşılık vermek adına seri üretim yaygın olarak gerçekleştirilmektedir. Elbette ki bu durumda da en çok ortaya çıkan etkiler arasında ‘’ endüstriyel atıklar ‘’ yer alıyor. Katı ve sıvı olarak sınıflandırılmakta olan bu atıklar, çevreye kazandırılmaz ise elbette ki ekolojik sistemin dengesini bozarak, gelecek nesilleri bir hayli zorlu dönemlere sürüklemektedir. Bundan dolayı da bazı sistemlerin kullanılması ve sıvı olarak meydana gelen ‘’ endüstriyel atık su ‘’ miktarlarının en aza indirilmesi, kullanım sularına çevrilmesi gerekmektedir. Genel olarak endüstriyel atık suları ve şebeke sularını arıtmak adına kullanılan ‘’ su arıtma sistemleri ‘’ aşağıda ki gibi sıralanmıştır.

Su arıtma da kullanılan teknolojiler

 • Endüstriyel atık su biyolojik arıtma sistemleri
 • Distile saf su cihazları
 • Ters ozmosis su arıtma cihazları
 • Demir ve mangan giderme
 • Ultraviyole sterilizasyon su arıtma sistemleri
 • Aktif karbon filtresi
 • Mixbed reçine sistemleri
 • Tam otomatik su klor dozaj pompası
 • Su yumuşatma sistemleri
 • Kum tortu filtresi sistemleri
 • Disk tortu filtre sistemleri
 • Elektriksiz klorlama cihazları
 • Deiyonizasyon saf su arıtma
 • Saf su reverseosmosis sistemler
 • Deniz suyu arıtma reverseosmosis

Aslında yukarıda yer alan maddeler arasında, endüstriyel atık suların arıtılması gibi, şebeke sularının da içme suyuna dönüştürülmesi gibi teknolojiler bulunmaktadır. Bunun yan ısıra saf su elde etmek için kullanılan arıtma sistemleri de yer alırken, su yumuşatma sistemleri de en çok kullanılanlar arasında.

Deniz suyu arıtma

                Deniz sularının günümüzde içme suları olarak kullanılmasına imkân veren bazı sistemler bulunmaktadır. Yine bu da ters ozmos teknolojisi dahilinde (reverse osmosis) olarak tanımlanmaktadır. İçerisinde yer alan tuz ve diğer partiküller ‘’ su arıtma sistemi ‘’ dahilinde arıtılarak, kullanım suyu haline getirilmektedir.

Tortu, çamur ve kum filtreleri

                Şebeke sularının en büyük sorunları arasında, boruların patlaması ve içerisinde çamur karışması durumu bulunuyor. Elbette ki bu durumda da suyun rengi kahve tonlarında olurken, kokusu toprak, tadı ise bir hayli kötü bir duruma geliyor. Bundan dolayı da içme suyu olarak kullanılması mümkün olmazken, tercih edilen kum ve tortu filtreleri, içme suyu için ideal bir seçim oluyor.

                Günümüzde üretimi ve satışı gerçekleştirilmekte olan ‘’ su arıtma cihazları ‘’ ilk karbon filtre ile tortu ve çamurun büyük kısmını arıtırken, ikinci karbon filtre de ise geriye kalan küçük partiküller temizleniyor. Yine kullanılan membran filtresi de anti* bakteriyel filtreye gelmeden önce suyun zararlı maddeleri filtrasyon seçenekleri ile etkisiz hale getirirken, bakterilerden temizlemesi adına diğer bir filtreye gönderim sağlıyor. Son olarak ise artık ‘’ su arıtma cihazı ‘’ deposuna içilebilecek duruma getirilmiş su gönderilmektedir. Tüm bu sistemlere, üretici firma dahilinde ulaşılabileceği gibi, kurlum- montaj hakkında da detaylı bilgi sahibi olabilmek mümkündür.