Evsel Biyolojik Atık Arıtma Sistemleri

Hızlı nüfus artışı ve sanayileşme sonucunda oluşan atık sular tabiatın özümleyebileyeceği miktarı aşmış  ve alıcı ortamları kirlenme tehlikesi  ile karşı karşıya bırakmıştır.Sms Kimya Su Arıtma Firması Olarak çevreye duyarlı olarak her açıdan kendini geliştiren öncü bir firmadır.Bu açıdan yeni geliştirdiğimiz evsel biyolojik arıtma reaktörü,artık metal değil,ham madesi polyester olan malzemeden evsel biyolojik arıtma tanklarını üretmeye başladık.Dayanıklılık açısından ve bakım açısından kolay olan tanklarımız,iç kısımda bulundurduğu atıkların yüzeylere tutunmayarak daha verimli çalışması sağlanmıştır.Ayrıca çevreye zarar verecek olası kokuların evsel biyolojik arıtma üst çıkışlarına  aktif karbon filtre monte  edilerek,daha temiz bir hava ortamı sağlanmıştr.
Doğadaki ekolojik  dengeyi olumsuz  yönde etkileyebilecek ve diğer faydalı  kullanımlarını engelleyecek bu durumun önüne geçebilmek için atık suları uzaklaştırmadan önce arıtma zorunluluğu doğmuştur.

Atık suların nitelikleri kaynaklarına bağlı olarak önemli farklılıklar gösterir ve bu farklılıklara  göre arıtma yöntemleri de değişir. Atık suların genellikle %99’unda daha yüksek bir kısmı su ve yalnız geri kalan kısmı kirletici maddelerden  oluşmaktadır. Kirleticiler suyun içinde çözünmüş halde bulunabilecekleri gibi, katı madde olarak askıda da bulunabilir. Bu maddelerin özelliklerine göre uzaklaştırılmaları için kullanılabilecek arıtma yöntemi  de değişir. Örnek olarak, organik kirleticilerin uzaklaştırılması için en etkin yöntemin “Evsel Biyolojik Arıtma “ olduğu söylenebilir. 

Biyolojik arıtma, atık suyun içinde bulunan askıda veya çözünmüş organik maddelerin bakterilerce parçalanması ve çökebilen biyolojik floklarla sıvının içinde kalan veya gaz olarak atmosfere kaçan  sabit inorganik bileşiklere dönüşmesidir.

Biyolojik arıtmanın esası,  organik kirleticilerin doğada yok edilmeleri için yer alan biyoflokülasyon  ve mineralizasyon proseslerinin  kontrolü ile cevrede ve optimum şartlarda tekrarlanmasıdır.
Böylece doğadaki  reaksiyonların hızlandırılarak daha kısa bir  sürede emniyetli ortamda gerçekleştirilmeleri sağlanmaktadır.

Biyolojik arıtma sistemleri değişik şekillerde sınıflandırılabilirler. Ortamda oksijen varlığına  göre havalı  (aerobik) ve havasız (anaerobik) olarak sınıflandırılan bu sistemler kullanılan mikroorganizmaların sistemdeki durumuna göre askıda  ve sabit  film (biyofilm)  prosesleri  olarak da sınıflandırılabilirler.