Demir Ve Mangan Giderme

Su İçerisinde Bulunan Mangan Ve Demiri Giderme Aşamaları Nelerdir?

            Yer altı sularında bol miktarda bulunan demir ve mangan giderme için çeşitli yollar aranmaktadır. Su altında çözünen oksijen nedeni ile demir ile mangan normal değerlerinden 2 değer fazlasına sahiptir. Suların içme amacı ile ya da endüstriyel alanda kullanılması halinde su içerisinde bulunan demir ile mangan sağlığa ciddi zararlar vermektedir. Bu nedenle demir ve mangan giderme hizmetlerinden yararlanılması gerekir.

  Sudaki Demir ve Mangan Nasıl Giderilir?

            İçme sularında demir ile mangan oranının fazla olması insanların bünyesini olumsuz etkilemektedir. Avrupa standartlarına uygun demir ve mangan değerlerini sağlamak amacı ile farklı yöntemler denenmektedir.

            Su içerisinde bulunan demir ve mangan, suyun renginin değişmesine ve bulanık bir hal almasına neden olur. Bu su ile yıkanan eşyalar üzerinde izler kalır. Çözünmüş haldeki demir ile mangan oksitlenerek çözünmeyen bir hale dönüştürülür. Bu sayede sudan uzaklaştırılmış olur.

  Su İçindeki Manganı Giderme

            Birçok olumsuz etkisi bulunan suda mangan giderme için klor, havalandırma, potasyum permanganat ve ozon oksidasyonu uygulanır. Atmosferdeki oksijenin absorbsiyonu denen havalandırma ile sudaki karbondioksit serbest bırakılır. Suya klorun ilave edilmesi ile suyun klor ihtiyacı karşılanır ve havalanma işleminden sonra klorlama uygulanarak mangan giderilir.

  Su İçindeki Demiri Giderme

            İstediğiniz debilerde tasarlanan suda demir giderme filtresi, su içerisinde bulunan zararlı demir miktarını filtrasyon ya da oksidasyon yöntemi ile azaltır. İşlem esnasında kimyasal bir maddeye gerek duyulmaması işlemin ekonomik olmasını sağlar.

Manganı Giderme Sistemi Nasıl çalışır?

Su aşağı medya yoluyla ve daha sonra geminin ortasında 'yükseltici' tüp aracılığıyla, üstündeki valf içine akar. Su medya aracılığıyla demir seyahatleri ve suda demir ve mangan giderme çözümün dışına metallerin getiren ve onları bu yüzden sadece temiz su hizmeti dışarı akar temiz yakalama oksitlenmiş gibidir. Bu sistemler aynı zamanda herhangi bir doğal bulanıklığı yakalama sediman filtreleri gibi hareket ederler. Medya bir katalizör görevi olarak onlar tepesinde veya düzenli olarak değiştirilmesi gerekmez. Otomatik olarak kendi kendini temiz (geri yıkama) ve birikmiş demir ve manganez herhangi yıkayacak ayarlanabilir zamanlayıcı seçenek vardır. Su içinde Aquamandix, FILOX ve Birm filtreleri çözünmüş oksijen gerektirir metalleri oksidize etmek için.Bu, normal olarak, doğal olarak mevcut olan, ancak havalandırıcı veya bir hava filtre seçenek olarak ilave edilebilir. Yeşil kum MTM aktif katalizör daha düşük bir konsantrasyonunun bu nedenle, potasyum permanganat gibi bir oksitleme kimyasallar ile sık sık rejenerasyon gerektirir içerir.