Disk Tortu Filtre Sistemleri

Askıda katı madde ve tortu gideriminde kullanılan diskli filtreler, etkili ve kesin bir süzme kapasitesi ile suda bulunan partiküllerin tamamını sudan uzaklaştırır. Diskli filtrelerde, filtrasyon için özel olarak üretilmiş üzerlerinde filtrasyon hassasiyetini belirleyen ince kanallar bulunan polipropilen diskler kullanılmaktadır.

Filtre kolonu, bu kanallar birbirini çapraz kesecek şekilde üst üste dizilen disklerden oluşmaktadır. Filtrasyon süreci sırasında üst üste dizilen diskler, üzerlerine basan bir yay ve su basıncı ile sıkışır, böylece kompakt bir filtre kolonu elde edilir. Disk tortu filtre sistemlerinde iki farklı filtrasyon metodu aynı anda gerçekleşir. Filtre içerisindeki disk, seti dışarıdan merkeze doğru hareket eden bir suya yüzey filtrasyonu uygular. Aynı şekilde birbirini çapraz kesen kanalların varlığı ve disklerin yapısına bağlı olarak disk seti üzerinde bir derinlik filtrasyonu gerçekleşir. Bu şekilde çok etkili ve tam istenilen hassasiyette filtrasyon sağlanır. Diskli filtrelerde, diskler filtrasyon hassasiyetini belirleyen renklerle kodlanmıştır. Farklı renkler farklı filtrasyon hassasiyetlerini gösterir. Tortu filtre sistemleri, ekseriyetle soğuk sularda olmaktadır. Soğuk sularda olan bu tortuların bir şekilde temizlenmesi gerekecektir ve tam olarak bu noktada ise yapılması gerekilen şey tortu filtre sistemleridir. Disk tortu filtre sistemleri fiyatları, ekonomik açıdan yüksek miktarda kalmaktadır. Gerek sistem dolayısıyla olsun gerek ise de işin seyri dolayısıyla olsun, oldukça mantıklı ve sistematik çalışmalarda göz önünde bulundurulduğu zaman ücretlerin aslında normal olduğu görülebilir.

                Disk Tortu Filtre Sistemi Nedir?

  • Diskli Filtreler; otomatik ve manuel olarak alternatifli ürünleri seçenekleri vardır.7
  • Disklerin her iki tarafında belirli mikron boyutuna sahip kanallar vardır. Disklerin üst tarafındaki kanalları ile iç tarafındaki kanalları birbirlerini ters yönde destekler. Bu sayede suyun filtre omurgası içerisinde derinlemesine gerçek bir filtrasyon yapması sağlanır.
  • Diskler bir omurga üzerine üst üste dizilirler. Filtrasyon sırasında, omurgadaki yay ve su basınç farkı, diskleri birbirlerine sıkıca bastırır, böylece etkin su filtrasyonu sağlanır. Su, disklerin dışından içine doğru, kanalcıklardan geçerken filtrelenir.
  • Omurga üzerine yerleştirilmiş olan açılı kanatçıklar suya helisel dönme hareketi kazandırır, katı partikülleri askıda tutar, merkezkaç kuvveti sayesinde disk filtre elementinden uzaklaştırır. Disk filtrelerin tamamı sentetik malzemeden imal edilir ve filtre malzemeleri uzun ömürlü ve yüksek dayanıklılığa sahiptir.

Çalışma Prensibi Nedir?

  • Kirli su, giriş bağlantısından filtre kabı içerisine girer.
  • Kirli su, heliks içerisinden geçerken, heliks bıçakları suya yüksek hızla dönme hareketi verirler.
  • Su filtrelenmeden önce, Suyun heliksel hareketi ile askıdaki katı maddeler disk filtre elementinden ayrılarak filtre tabanına doğru hareket ederler. Bu partiküller daha sonra atık kolektöründen dışarıya atılarak temizlenir.
  • Partikülden arınmış olan su, filtre kabının mümkün olan tek çıkış yolu olan disklerin içinden geçer. Disk yüzeyinde yer alan kanallar su içerisinde geriye kalan partikülleri tutarlar. Böylece filtrelenmiş su yukarı yönde hareket ederek filtre kabı çıkış bağlantısından filtreyi terk eder.