Distile Saf Su Arıtma Sistemleri

Saf su üretmek üzere laboratuvar uygulamalarında kullanılan su arıtma, su saflaştırma cihazına distile saf su cihazı denir. Distilasyon, su arıtma yöntemlerinden birisidir ve distile su cihazları ile gerçekleştirilir. 

                Distile su cihazlarının genel çalışma prensibi, belli bir akış hızı ile ürüne gelen suyun kaynatılıp yoğunlaştırılması sonrasında damıtılarak saf su haline getirilmesine dayanır.

                Distile Su Nasıl Oluşturulur?

Distile su, normal çeşme suyunun belirli bir sıcaklıkta kaynatılarak içinde ki patajon maddeler ayrılıp tıbbi açıdan kullanılabilecek olan su haline getirilmesi işlemidir. Aynı zaman da distile suyun kaynatılması işlemin de içinde ki mineral miktarı yani suyun sertliği de azaltılmaktadır. Distile su mineral yoğunluğu ve ph seviyesi açısından insan hayatı için damardan ya da ağızdan kullanılabilecek bir su anlamına gelmemektedir. Bu suyun damardan kullanılması veya ağız yoluyla çok kullanılması halin de ölümcül sonuçlar doğurabilmektedir.

                Depolu distile su cihazları, üretilen distile su ve saf suyun distile su cihazı içindeki depolama tankında biriktirilmesine imkân verir. Bu sayede belli miktardaki distile su, sürekli olarak laboratuvar kullanımına sunulabilir. Deposuz distile su cihazlarında, elde edilen saf su anlıktır ve sisteme giren su damıtıldıktan sonra kullanıma hazırdır ancak distile edilmiş suyun, tanksız ürünlerde depolanarak kullanıma hazır şekilde biriktirilmesi mümkün değildir.

                Distile Su Cihazı İle Saf Su Arasındaki Farklar

Kısa bir tanımla su distilasyonunun, su saflaştırma metodlarından birisi olduğu söylenebilir. Distile su cihazı kullanarak su elektrik enerjisi yardımı ile saflaştırılır. Distilasyon yanı sıra iyon değişimi, ters ozmos, ozon uygulaması, aktif karbon uygulaması, ultraviyole uygulaması vb. yöntemlerle de su saflaştırılabilir. İşlem sırasında elektrik enerjisi kullanımı ve soğutma suyu kullanımı,  suyun distilasyon yöntemiyle saflaştırılmasını pahalı bir uygulama haline getirir. Ancak laboratuvar işlemlerinde düşük kapasiteli ve anlık su ihtiyacı için, distile su cihazı ile saflaştırılmış su elde edilmesi, pratik bir yöntemdir. Distile saf su cihazı fiyatları, ürün seçiminde en önemli faktördür. Ancak uygun fiyat yanı sıra, satın alınacak ürünün teknik özellikleri, kullanım kolaylığı, kullanım ömrü gibi özellikleri hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir.

Distile Saf Su Cihazı Özellikleri

  • Distile su cihazı, elektrikle çalışan laboratuvar cihazıdır. Elektrikli cihazlar ile çalışma sırasında uyulması gereken noktalara dikkat edilmelidir.
  • Distile su cihazının çalışma prensibi gereği suyun buharlaştırılma sıcaklığına çıkılır. Bu nedenle cihazın yüzeylerinde sıcak bölgeler oluşur.  Distile su cihazı ile çalışılırken oluşan sıcak yüzeylere dikkat edilmelidir.
  • Distile su cihazı çalışması sırasında soğutma suyu kullanılır. Cihaz, soğutma suyu tahliye hortumundan yukarıda konumlandırılmalıdır. Aksi taktirde tahliye suyu, distile su cihazının içine doğru ters yönde hareket eder ve tahliye suyu cihaz içine boşalır.
  • Distile su cihazı ile çalışılırken gerekli durumlarda gözlük kullanılmalıdır.
  • Distile su cihazı ile çalışılırken gerekli durumlarda eldiven kullanılmalıdır.