Kimyasal Arıtma Sİstemleri

Suyun arıtılması işlemlerinden birisi kimyasal arıtmadır. Suda çözünmüş veya askıda halde bulunan maddelerin fiziksel durumunu değiştirerek çökelmelerini sağlamak üzere uygulanan arıtma prosesleridir. Bu durum kimyasal arıtma nedir sorusunun cevabı niteliğindedir. Kimyasal arıtma işleminde, uygun pH değerinde atık suya kimyasal maddeler ilave edilmesi sonucu, çöktürülmek istenen maddeler çökeltilerek çamur halinde sudan ayrılır.

                Kimyasal atık su arıtma sistemleri, inorganik yükü fazla olan endüstriyel atık suların arıtımında en yaygın kullanılan sistemlerdir. Bu sistemlerde endüstriyel nitelikli atık sulara, atık suyun kirlilik yüküne ve özelliğine göre yapılan jar testlerde belirlenen kimyasal maddeler eklenerek çeşitli tepkimelerin oluşması sağlanır. Bu sayede atık su içerisinde bulunan inorganik kirleticilerin çöktürülerek sudan uzaklaştırılması hedeflenir.

                Kimyasal Arıtma Yöntemleri

Kimyasal arıtma sistemleri; suda çözünmüş veya askıda bulunan maddelerin fiziksel durumunu değiştirerek, çökelmelerini sağlamak üzere uygulanan arıtma prosesleridir. Kimyasal arıtma işleminde, uygun pH değerinde atık suya kimyasal maddeler ilave edilmesi sonucu, çöktürülmek istenen maddeler çökeltilerek çamur halinde sudan ayrılır. Kimyasal arıtma yöntemleri; nötralizasyon, flokülasyon ve koagülasyondur.

  • Nötralizasyon: Asidik ve bazik karakterdeki atık suların, uygun pH değerinin ayarlanması amacı ile yapılan asit veya baz ilavesi işlemidir.
  • Koagülasyon: Koagülant maddelerin, uygun pH’da atık suya ilave edilmesi ile atık suyun bünyesindeki koloidal ve askıda katı maddelerle birleşerek flok oluşturmaya hazır hale gelmesi işlemidir.
  • Flokülasyon: Flokülasyon (yumaklaştırma), atık suyun uygun hızda karıştırılması sonucunda koagülasyon işlemi ile oluşturulmuş küçük taneciklerin, birbiriyle birleşmesi ve kolay çökebilecek flokların oluşturulması işlemidir.

Çalışma Prensibi

                Suyu arıtmak için bazı kimyasal arıtma prosedürleri ve çalışma prensipleri vardır. Fabrikadan atılan atık su, dalgıç terfi pompa ile alınarak flokülasyon ünitesinin girişinde bulunan edüktörün püskürtme memesinde, suyun arıtımında kullanılacak olan kimyasal maddelerle yüksek oranda karıştırılır. Edüktörün yapısı, kimyasal maddelerle atık suyun yavaş bir şekilde karışımını sağlamakta ve bu şekilde flokülasyonu sağlamaktadır. Bu şekilde elde edilen floklar da atık sulardaki temizlenmesini istedikleri maddeleri içlerine alarak, atık suyun arıtımını sağlamaktadırlar. Bu işlemin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için ise, arıtma tesisi kurulumunun bu amaç doğrultusunda çalışacağını bilerek, buna uygun bir şekilde yapılandırılmasını sağlamak gerekir.

                Kimyasal arıtma tesislerinde flokülasyon safhasını aşan atık sular, bu işlemin sonrasında, plakalı çökeltme ünitelerine geçirilmektedir. Burada, istenmeyen atıklar ile birleşen floklar, çöktürme işlemi ile suyun dibine çökertilmektedir. Yüzeyde kalan atık sular ise açık filtre yatağından geçirilerek arıtımın son noktasına getirilmektedir. Bu arıtma şeklinde bazen atık sularda floklar yeterince işe yaramayabilir ve bir takım istenmeyen atıklar filtre yatağının girişini tıkayabilmektedir. Bu durumda filtre, geri yıkama pompası ile yıkanarak, bu safhada elde edilen çamur, çamur filtreleri ya da kurutma yatağı ile süzülerek arıtılması istenen sudan uzaklaştırılır. Bu şekilde arıtılan kimyasal atık suyun kullanımı, bu aşamadan sonra gerçekleştirilebilir. Fabrikaların tercih ettiği bu arıtma yönteminde başarılı sonuçlar, başarılı arıtma tesisi kurulumu ile elde edilebilmektedir.