Kum Tortu Filtresi Sistemleri

Kum filtreleri,su içerisinde bulunan veya bulunması muhtemel tortu ve bulanıklığın alınmasını, dolayısıyla suyun berrak bir görünüm kazanmasını sağlar. Tüm sularda en belirgin kirlenme parametresi olan bulanıklık; suda askıda katı madde, organik madde, silis, tortu vb. olduğunu göstermektedir. Bu kirleticiler arasında belirgin bir çapa sahip olanlar fiziksel tortu filtrasyon üniteleri ile arıtabiliriz. Sularda bulunan birçok kirletici ise, doğrudan filtrasyon ile sudan uzaklaştırılamaz. Bu kirleticiler genellikle okside edilerek, ya da bazı kimyasallarla yumaklaştırılarak filtrelere alınırlar. Tanecik çapları büyüyen kirleticiler böylelikle daha kolay ve yüksek bir verimde arıtılmış olurlar.

Kum filtre sistemler projeye dayalı olmakdır

Suların temiz olması oldukça değerli bir durumdur. Gerek sağlık açısından olsun gerek ise de normal bir şekilde olsun suların kullanılıyor olması, bu bakımdan dolayı oldukça önemli olmaktadır. Sularda bulunan tortuların olması sebebiyle ve aynı zamanda suların içerisinde bulunan çamurların gelişmesi nedeniyle, suların temizleniyor olması gerekmektedir. Kimi durumlar içinde suların zararlı oluyor olması; bizlerin de sağlığını büyük ölçüde etki edecektir. Sular günlük hayatın en değerli parçası olarak insanın karşısına çıkmaktadır. Bu bakımdan dolayı da aslında ne kadar önemli olduğu anlaşılır.

Suların kullanım alanı oldukça geniştir. Sadece içmek, yani sadece tüketmek için değil aynı zamanda kullanmak içinde sulara ihtiyaç duyulur. Kum tortu filtresi sistemleri, bu bakımdan dolayı suların temizlenmesi anlamına gelmektedir. Tortu filtresi sistemleri, hakkında bilgi alındığı zaman, aslında ne kadar önemli bir durum olduğu görülür. Gerek çamurların temizleniyor olmasında gerek ise de bu bağlamda suların daha temiz olmasında en önemli noktalardan bir tanesi olmaktadır. Suların temiz olmasının ne kadar önemli olduğunu bu bağlamda anlayabilmek gerekir, bu bakımdan dolayı da artık suların temiz olması gerçekten bir mucize olarak insanların karşısına çıkar. Elbette çoğu zaman için böyle olmadığı bilinse bile, yani aslında suların temiz olması bir mucize olarak değerlendirmiyor olsak bile; başka bir bağlamda gerçekten de temiz su bulmak çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor.

Kum Tortu Filtre Fiyatları

Kum tortu filtresi sistemleri fiyatları için aslında oldukça ekonomik olarak bir bütçeden bahsetmek mümkün olmayacaktır. Gerek farklı biçimlerde olsun gerek ise de normal şekilde sade bir biçimde olsun, muhakkak sularda oluşan tortular giderilmelidir. Ama yine de sorulduğu zaman fiyatlarının biraz yüksek olduğu görülür. Çoğu zaman için, bazı durumlarda sağlıksız su kullanmak bizlerin oldukça zararına olacaktır. Filtreleme biraz uzak ve aynı zamanda sıkıntılı olan bir sitem gibi gözüküyor olsa bile; yine de bunun yapılması gerektiği anlaşılmaktadır.

Hangi Başlıklarda İncelenir

 • Açık kum filtreleri
 • Basınçlı kum filtreleri

Açık kum filtrelerinde; yavaş kum filtreleri dizaynı için geçiş hızı 0,4 m/saat iken, hızlı filtrelerde bu hız 5 m/saat ile 10 m/saat arasında değişmektedir. Basınçlı kum filtrelerinde ise bu hız 20 m/saat e kadar kabul edilmektedir. Günümüzde ise basınçlı kum filtreleri daha fazla tercih edilmektedir. Bunun başlıca nedeni ise basınçlı kum filtrelerinde gerekli olan yüzey alanının daha düşük olması ve sistem kontrolünün daha kolay olmasıdır. Tam otomatik tortu filtresi dizayn ederken, en önemli noktalar aşağıda belirtilmiştir;

 • Su kirliliği (gerekli ise ön arıtma kullanılması)
 • Geçiş hızı (saatlik debi / mineral tankı kesit alanı)
 • Yatak kabarma yüksekliği (geri yıkamadaki gerekli su debisi ve basıncı)
 • Saatlik pik debi (otomasyon dizaynı için)

larak su anlizine bağlı yapılmalıdır,bu gibi sistemler kapasiteye bağlı olarak evsel ve endüstriyel olarak dizayn edilmektedir Kum filtre bir diğer adıyla multimedya sistemler olarakda geçmektedir kum filtreler kuyu artezyen gibi sularda yüzey borulamalı olarak yapılmalıdır verimini artıra bilmek için.

 

Kum filtreleri bu amaçla; köy, kasaba, şehir içme ve kullanma suyu temininde, her türlü apartman, site ve toplu konutların içme ve kullanma suyu temininde, geniş kapsamlı eğlence komplekslerinin, otel ve tatil köylerinin kullanım ve içme sularının merkezi filtrasyonun da, şişeleme ve dolum tesislerinin kaynak ve kuyu sularının filtrasyonun da, her çapta sanayi ve endüstri tesisinin ihtiyaç duyduğu iyi kalitedeki süreç suyunun temininde güvenle kullanılabilir.

Kum Filtrelerinin Avantajları

 • Tesis ilk yatırım maliyeti düşüktür.
 • Konvansiyonel sistemlere göre çok daha küçük bir alan ihtiyacı bulunmaktadır.
 • İnsan müdahalesine gerek olmadan tam otomatik olarak çalışır.
 • İşletme masrafı ve enerji sarfiyatı düşüktür.
 • Rejenerasyonlarda düşük su tüketimi ile filtre yataklarını temizler. Ek kimyasala gerek duymaz.
 • Üniteleri her açıdan korozyona karşı dayanıklıdır