Mixbed Reçine Sistemleri

Su yumuşatma cihazlarında suyun sertliğini almak için kullanılan minerale reçine denir. Katyonik reçine suya sodyum iyonu vererek sudaki kalsiyum ve magnezyum iyonlarını tutar. Buna iyon değişimi denir. Katyonik reçineler su yumuşatma yöntemleri arasında en başta gelir. Sert su olarak bilinen sular reçineden geçirilerek su yumuşatma işlemi gerçekleştirilmiş olur. Reçine sistemleri, kalsiyum ve magnezyum iyonlarını kendi bünyesinde tuttuğu için bir süre sonra doyuma ulaşır. Doyuma ulaştıktan sonra su yumuşatma işlemini yapamaz duruma gelir. Bunun için reçinenin rejenere edilmesi gerekir. Bu rejenerasyon işleminde tuz kullanılır. Tuzlu su ile yapılan bu işlemde, reçine tamamen yenilenir. Reçine ömürleri reçinenin kalitesine ve reçine çeşitlerine bağlı olarak, değişiklik gösterip iyi kalitede reçinede 10 yılı bulur. Bununla beraber mixbed reçine sistemleri fiyatları da değişkenlik gösterebilir.

                Mixbed Reçine Nedir?

Mixbed Sistemler:  Katyonik ve anyonik reçinenin tek kolonda (tankta) bulunduğu mix (karışık) yataklı sistemlerdir. Mixbed sistemleri özellikle suyun iletkenliğinin çok düşük  (< 0,1 µS/cm) istendiği tesislerde kullanılır. Mixbed Üniteleri otomatik veya manuel valf, reçinenin konduğu reçine kolonu (tankı) ve mixbed reçine mineralinden oluşur.  Arıtılacak olan suyun iletkenlik değerine, ihtiyaç debisine ve en önemlisi çıkışta istenilen iletkenlik hassasiyetine bağlı olarak projelendirilirler. Bu sistemlerdeki reçine rejenere edilemez. Mixbed sistemleri genelde tek kullanılmazlar ancak işletmelerde düşük hassasiyetteki iletkenliği yakalamakta kullanılan önemli sistemlerdir.  Bu yüzden genelde işletmelerde deiyonize sistem veya ters ozmos çıkışına sistemin dizaynı yapılır.

                Ön filtreleme işleminden geçen su ilk olarak katyonik reçinenin olduğu tanka gelir.  Buradan geçerken yapısındaki + yüklü iyonlar reçine üzerinde bulunan H+ iyonları ile yer değiştirir.  Yani suda bulunan katyonlar (kalsiyum, magnezyum, sodyum) reçineye, reçinedeki hidrojen iyonu da suya geçer.  Böylece deiyonizasyon işleminin ilk basamağı gerçekleşmiş olur.  Katyonik reçine kolonundan çıkan su bu seferde anyonik reçinenin bulunduğu anyonik reçine kolonuna gelir. Burada da reçine içerisinden geçerken yapısındaki - yüklü iyonlar reçinede bulunan OH- iyonları ile yer değiştirir.  Yani suda bulunan anyonlar (klorür, bikarbonat, sülfat) reçineye, reçinedeki hidroksit iyonu da suya geçer.  Deiyonizasyon işleminin ikinci basamağı da gerçekleşmiş olur.

                Mixbed Reçine Sistem Özellikleri

  • Katyonik ve anyonik reçinenin tek kolonda (tankta) bulunduğu mix (karışık) yataklı sistemlerdir.
  • Mixedbed sistemleri özellikle suyun iletkenliğinin çok düşük (< 0,1 µS/cm) istendiği tesislerde kullanılır.
  • Mixbed Üniteleri otomotik veya manuel valf, reçinenin konduğu reçine kolonu (tankı) ve mixbed reçine mineralinden oluşur. Arıtılacak olan suyun iletkenlik değerine, ihtiyaç debisine ve en önemlisi çıkışta istenilen iletkenlik hassasiyetine bağlı olarak projelendirilirler. Bu sistemlerdeki reçine rejenere edilmez. Belirli periyotlarda değişimi yapılır.
  • Mixbed sistemleri genelde tek kullanılmazlar ama işletmelerde düşük hassasiyetteki iletkenliği yakalamakta kullanılan önemli sistemlerdir. Bu yüzden genelde işletmelerde deiyonize sistem veya ters ozmos çıkışına sistemin dizaynı yapılır.
  • Kullanım Alanları Özellikle otomotiv, cam işleme, ilaç, kozmetik, hassas kaplama atölyelerinde yaygın olarak tercih edilen sistemlerdir.