Ters Ozmoz Su Arıtma Sistemleri

Çağımızın modern üretim yöntemleri kullanılmak sureti ile ev ve işyerlerimizdeki musluklardan akan suyu içilebilir, kullanılabilir hale getiren cihazlara su arıtma cihazı denir. Büyük bir kısmı nano teknoloji kullanılarak imal edilen su arıtma cihazları, genel olarak reverse osmosis prensibine göre çalışmaktadırlar. Tüm minerallerden arıtılarak elde edilen saf su, sadece sanayinin belli dallarında kullanılabileceğinden ötürü rantabl değildir ve tercih edilmez. Başka bir söylemle ifade etmek gerekirse; gerek içme suyunda, gerekse kullanma suyunda olması ve olmaması gereken mineraller bulunmaktadır. “Ters ozmos” olarak adlandırılan sistem dâhilinde çalışabilecek yetenekte üretilmemiş olan su arıtma cihazlarının filtre sistemleri, bir milimetrekarenin iki milyonda biri çapında gözeneklere sahip olduklarından dolayı faydalı minerallerin geçişine müsaade vermez. Dolayısı ile arıtılmış olan su içmek ve kullanmak için yeterli özelliklere sahip olmaz.

                Ters Ozmos Sistemi Nedir?

Ters ozmos, ağır metalleri içme suyu elde etmek için arıtabilen tek teknoloji olup,  dışarıdan suyun içerisine kesinlikle kimyasal bir dokunuş yapılmadan, fiziksel bir işlemle yapılan su arıtma yöntemidir. Ters ozmos sistemlerde arıtılmamış bir su çıkmamaktadır. Günümüzde ilaç ve gıda sektöründe en yaygın kullanılan teknolojidir.

Ters ozmos sistemleri ilk olarak ABD'de sağlıklı ve temiz su üretmek için ortaya çıkmış devrim niteliğinde bir teknolojidir. Bu teknoloji önceleri, gemilerde deniz suyundan içme suyu elde etmek için kullanılırken, günümüzde artık teknolojinin ilerlemesiyle evlerde de rahatlıkla kullanılır bir hale gelmiştir. İleri bir filtreleme teknolojisi olan ters ozmos sistemlerinin temelini binlerce yıldır bilinen doğal bir süreç olan ozmos oluşturur. Ozmos suyun az yoğun ortamdan çok yoğun ortama emilme sürecidir. Ters ozmos ise bu sürecin basınçla tersine döndürülerek çok yoğun ortamdan temiz su ayrıştırmak için kullanılmasıdır. Bu nedenle ters ozmosis su arıtma cihazları üretilmiştir.

                Ters ozmos süreci, filtre edilmemiş suyun basınç uygulanarak yarı geçirgen zardan geçirilerek filtrelenmesi işlemi olarak da tanımlanabilir. Tamamen doğal bir yöntemdir. Ters ozmos teknolojisinde membran filtre kullanılır. Membran, bilim dünyasında hücre zarı, su arıtma teknolojisinde ise seçici geçirgen ya da ayırıcı madde anlamına gelir. Yapılan bu işlem sırasında su molekülleri ve bazı inorganik moleküller membran filtre üzerinde bulunan gözeneklerden geçebilirken, suyun içindeki zararlı ve kirletici maddelerin çoğu bu gözeneklerden geçemez ve su yoğunlaştırılmış su olarak dışarı atılır. Yapılan bu işlem diğer filtreleme yöntemlerine göre istenen kapasitede çok daha iyi su kalitesi elde etmeye olanak sağlar. Tüm bu işlemler ters ozmosis su arıtma cihazı ile mümkün kılınmıştır.

                İyileştirme Yüzdesi ve Fiyatları

Membranların iyileştirme yüzdeleri doğrudan süzme kalitesini etkiler. Organikler, projenler, hücreler, virüsler ve bakteriler gibi iyonik olmayan bileşiklerin eliminasyonu filtrasyon prosesidir. Bakteri konsantrasyonunun çok yüksek olduğu durumlarda da süzme akımında bulunabilirler. Dolayısı ile ters ozmos öncesi bakteriyolojik arıtım yapılmalıdır.

                Ters ozmos cihazlarında fiyat tamamen tasarım doğrultusunda ortaya çıkar. Ham suyun içinde bulunan tuzluluk oranı, iyon yoğunluğu cihazın tasarımını doğrudan etkilediğinden cihaz üzerinde kullanılacak olan malzemelerinde seçimleri, basıncı ve dolayısıyla pompa güçleri ters ozmos su arıtma cihazı fiyatlarını belirler.