Ultra saf su sistemleri

            Elektrodeiyonizasyon, doğru akım altında anot ve katot, iki elektrot arasında sıkışmış olan iyon seçici membranlar ve iyon değiştirme reçinelerinin bir kombinasyonu şeklinde kullanılan ve suyu saflaştıran bir teknolojidir. Bahsedilen iyon değiştirici membranların, iyon değiştirici reçineler ile aynı prensipte ve ilkelerde çalışması gerekir.

            Elektrodeiyonizasyon sistemleri, yüksek saflıkta ürün suyu ihtiyacı duyulan proseslerde faaliyet gösteren bir ileri saflaştırma teknolojisidir. Bu sistem ters osmoz sisteminden gelmiş olan ürün suyunu daha da iyileştirmek için tasarlanmıştır.

            Sistemin Getirdiği Yararlar Nelerdir?

 • EDI üniteleri, mekanik olarak tipik yenilenebilir iyon değiştirici sistemlere göre daha basittir.
 • EDI sistemlerinde ürün suyu kalitesi zamanla değişmezken, oysa yenilenebilir iyon gidermede ürün suyu kalitesi reçine doygunluk evresine geçmeye başladıkça azalır.
 • EDI üniteleri, iyon giderme rejenasyonu için beklemeye gerek duymaksızın 7/24 sürekli çalışabilir.
 • EDI sistemlerinde rejenerasyon işgücü ve kimyasal maliyeti yoktur, onun yerine az miktarda elektrik harcaması yapar. EDI konsantresi (veya geri çevirdiği ) akıntısı 5 ila 20 kat arası yüksek konsantrasyonda sadece beslemeye suyu kirleticileri barındırdığı için genellikle arıtmaya ihtiyaç duymadan bu kirleticileri dışarı atar veya başka proseslerde kullanılır.
 • EDI sistemlerinin en belirgin faydası, rejenerasyonprosesinin ortadan kaldırılması ve tehlike oluşturabilecek rejenerasyon kimyasalların - asit ve kostiklerin kullanılmamasıdır.
 • Suyun içindeki kirliliğin çoğu çözünmüş tuzlar olduğu için deiyonizasyon işlemi genellikle saf suya yakın yüksek temizlikte su üretir, bu işlem hızlıdır ve çökelme sonucunda tortu oluşumunu engeller.
 • Tehlikeli kimyasalların ortadan kalkmasıyla , işyeri sağlığı ve güvenliği arttırabilmektedir. Bugünlerde artan düzenleyici etkilerle çalışma alanları, depolama, kullanım, nötralizasyon ve tehlikeli kimyasalların ortadan kaldırılması yasa gereğince belirlenen şartlara uyması için dökümantasyon ve gözetleme gibi ek maliyetlere sebebiyet verir.

Çalışma Prensibi Nedir?

            Bir EDI yığını, deiyonizasyon tank temel yapısına sahip olmalıdır. İyon değişim reçinesinin olduğu bir yerde sadece iyonlar zar katmanını geçebilmektedir ve suyun geçişi tamamen engellenmeye çalışılmaktadır. Eğer ki akış dolu olan reçine doldura bölgesine girilir ise birkaç uygulama meydana gelebilmektedir. Kuvvetli olan iyonlar, karışık yataklı reçineler tarafından besleme akımının dışarısına atılmaktadır. Doğru akım alanının etkisi ile yüklü olan iyonlar reçineden çekilmektedir. Buna karşılık gelen, karşı yüklü elektrota doğru çekilir. Yüklü kuvvetli iyon türleri sürekli olarak çıkarılır ve bitişik olan konsantrasyon bölmelerine aktarılmalıdır. İyonlar membrana doğru gitmek isterler. Bu durum gerçekleştikçe konsantrasyon odasından geçebilir.

            Proses akışından uzaklaştıkça akışın iletkenliği daha düşük bir seviyeye geçebilmektedir.  İyonizasyon iyon değişimi membranları ve direkt akım ile bilikte giderilebilmektedir.

            Uygulanabilir EDI Sistemleri

 • Enerji / Yardımcı Tesisler
 • Biyoteknoloji / Eczacılık
 • Yarı-İletken / Elektronik
 • Yüzey Tamamlama (Otomotiv, vb.)
 • Tüketim Maddeleri & Kozmetik
 • Genel Endüstri

Bu şekildeki sektörlerde EDI Sistemlerinden kolaylık faydalanma sağlanabilmektedir.