Ultra saf su sistemleri

            Elektrodeiyonizasyon, doğru akım altında anot ve katot, iki elektrot arasında sıkışmış olan iyon seçici membranlar ve iyon değiştirme reçinelerinin bir kombinasyonu şeklinde kullanılan ve suyu saflaştıran bir teknolojidir. Bahsedilen iyon değiştirici membranların, iyon değiştirici re

Kimyasal Arıtma Sİstemleri

Suyun arıtılması işlemlerinden birisi kimyasal arıtmadır. Suda çözünmüş veya askıda halde bulunan maddelerin fiziksel durumunu değiştirerek çökelmelerini sağlamak üzere uygulanan arıtma prosesleridir. Bu durum kimyasal arıtma nedir sorusunun cevabı niteliğindedir. Kimyasal arıtma işleminde, uygun pH de

Evsel Biyolojik Atık Arıtma Sistemleri

Hızlı nüfus artışı ve sanayileşme sonucunda oluşan atık sular tabiatın özümleyebileyeceği miktarı aşmış  ve alıcı ortamları kirlenme tehlikesi  ile karşı karşıya bırakmıştır.Sms Kimya Su Arıtma Firması Olarak çevreye duyarlı olarak her açıdan kendini geliştiren öncü bir

Deniz Suyu Arıtma sistemleri

Dünya yüzeyinin büyük kısmını kaplayan deniz suyu direk olarak içilemiyor ve endüstride kullanılamıyor. Küçük bir çöl faresinin kobay olarak kullanıldığı bir deneyde, hayvan deniz suyu içmek zorunda bırakılmış ve zarar görmeden uzunca bir süre hayatta kalmayı başarm

Distile Saf Su Arıtma Sistemleri

Saf su üretmek üzere laboratuvar uygulamalarında kullanılan su arıtma, su saflaştırma cihazına distile saf su cihazı denir. Distilasyon, su arıtma yöntemlerinden birisidir ve distile su cihazları ile gerçekleştirilir.                  Distile su

Çoklu Kartuş Filtre Sistemleri

Kartuş Filtre suda istenmeyen maddeleri tutmaya yarayan montajı ve kullanımı kolay su arıtma filtreleridir. Tortu gideriminde kullanılan kartuş filtreler ömrü dolunca yenilenen ve yıkanıp yeniden kullanabilen olmak üzere iki çeşittir. Ömrü dolunca yenilenen kartuş filtreler gözenek çapları olarak 1, 5,
Toplam Hizmet 19