Kum Tortu Filtresi Sistemleri

Kum filtreleri,su içerisinde bulunan veya bulunması muhtemel tortu ve bulanıklığın alınmasını, dolayısıyla suyun berrak bir görünüm kazanmasını sağlar. Tüm sularda en belirgin kirlenme parametresi olan bulanıklık; suda askıda katı madde, organik madde, silis, tortu vb. olduğunu göstermektedir. Bu kirleticiler

Reverse Osmosis Saf Su Arıtma Sistemleri

Günümüzde en hızlı gelişen su arıtma teknolojisi saf su reserve osmosis sistemleridir. Ozmos farklı iyon derişimlerine sahip olan ve aralarında yarı geçirgen bir membran (zar) bulunan iki çözeltinin iyon derişimlerinin eşitlenmesi olayıdır. Ozmatik basınç ile doğal olarak gelişen bu olaya, bir pompa ile

Tam Otomatik Klor dozaj Pompa Sistemleri

Suyun doğru ve otomatik klorlamasını sağlayan cihazın adı klor dozaj pompasıdır. Halk dilinde klorlama cihazları, klor makinası olarak da bilinir. Su depoları, şebekeleri, havuzların ve benzeri ortamların otomatik bir şekilde klorlanmasında kullanılır. Çeşitli markaların farklı modellerini piyasada bulmak mümkündür.

Deiyonize Saf Su Arıtma Sistemleri

Günümüzde artık kaliteli üretim üst seviyelerde olup her alanda saf su kullanılmaktadır.Deiyonizasyon saf su arıtma bu alanda kullanılan en kaliteli sistemdir istenilen kapastelere karşılık verebilecek debiye sahiptir. Demineralizasyon saf su arıtma ticari annamda artmakda ve saf su arıtma cihazların günümüz

Disk Tortu Filtre Sistemleri

Askıda katı madde ve tortu gideriminde kullanılan diskli filtreler, etkili ve kesin bir süzme kapasitesi ile suda bulunan partiküllerin tamamını sudan uzaklaştırır. Diskli filtrelerde, filtrasyon için özel olarak üretilmiş üzerlerinde filtrasyon hassasiyetini belirleyen ince kanallar bulunan polipropilen diskler kulla

Elektriksiz Klorlama Cihazları

Klorlama cihazları düzenli ve otomatik bir şekilde klorlama yapılmasını sağlayan cihazlardır. Klorlama cihazları birçok farklı marka, farklı kapasitelerde ve seçeneklerde satılmaktadır. Klorlama yapılacak uygun klorlama cihazı seçimi önemlidir. Sıvı, gaz ve tablet klorlama cihazı satışları olmaktadır. Her k
Toplam Hizmet 19