Tezgah Altı Su Arıtma Cihazları

Reverse osmosis teknolojisi  canlılarda dogal olarak varolan osmosis olayındangeliştirilmiştir. Canlılarda ,organlardan kana su geçişi ,Bitkilerin köklerinin topraktan  suyu alması vb.dogal olarak meydana gelen osmosis olayı ile gerçekleşir.Osmsis,yarı geçirgen bir zarlan birbirinden  ayrılmış olan az

Su Yumuşatma Sistemleri

Sularda bulunan kalsiyum ve magnezyum mineralleri sertlik de denilen kireci oluşturmaktadır. Sertlik mineralleri, başta insan sağlığı olmak üzere, tesisata ve su ile çalışan makinelere zarar verdiği için, sulardan uzaklaştırılması gerekmektedir. Sulardan sertliğin giderilmesi amacı ile katyonik reçine minerali ile di

Mixbed Reçine Sistemleri

Su yumuşatma cihazlarında suyun sertliğini almak için kullanılan minerale reçine denir. Katyonik reçine suya sodyum iyonu vererek sudaki kalsiyum ve magnezyum iyonlarını tutar. Buna iyon değişimi denir. Katyonik reçineler su yumuşatma yöntemleri arasında en başta gelir. Sert su olarak bilinen sular reçineden

Demir Ve Mangan Giderme

Doğada demir ve mangan az çözünen oksit ve hidroksitler halinde bulunurlar. Bu nedenle yüzey sularında demir ve mangana çok az rastlanır. Fakat bu gibi topraklar göl suları altında kaldığı zaman, tabandaki bitkiler çürümeye başlayarak su içindeki çözünmüş oksijeni kulla

Ultraviyole Su Arıtma Sistemleri

Ultraviyole cihazları, yüksek UV dozajıyla sudaki veya havadaki bakterileri yok etmek için kullanılır ve özellikle içme veya insani kullanım amaçlı su tüketimi olan yerlerde ultraviyole cihazı kullanmak gerekir. Ayrıca özellikle kalabalık ortamlarda havanın sterilizasyonu için de kullanılmalıdır. D

Ters Ozmoz Su Arıtma Sistemleri

Çağımızın modern üretim yöntemleri kullanılmak sureti ile ev ve işyerlerimizdeki musluklardan akan suyu içilebilir, kullanılabilir hale getiren cihazlara su arıtma cihazı denir. Büyük bir kısmı nano teknoloji kullanılarak imal edilen su arıtma cihazları, genel olarak reverse osmosis prensibine göre ç
Toplam Hizmet 19