Saf Su Reverse osmosis Sistemler

            İçilebilir su kalitesi, saf su ve kullanım suyu gibi kavramlar suların bir takım fiziksel ve kimyasal özellikler ile birbirinden ayrılmasını ifade eder. Bu sebepten dolayı özellikle suların kullanım amacına göre ayrılmaları ve gerekli ön işlemlerden geçmeleri oldukça önemlidir. Kullanım suları genelde gıdalar ile ya da insanlar ile direkt olarak temasa geçmeyen ve bahçe sulaması, yıkama ya da soğutma ve ısıtma amacı ile kullanılan suları ifade eder. Bu suların genelde kullanıldıkları yerler ise üretim ve sanayi tesisleridir. Kullanım sularında herhangi bir ön işlem gerekmezken bir üst kalitede olan içilebilir su, bir takım işlemlerden geçirilerek insan sağlığına uygun hale getirilmelidir. Genelde evlerimizde musluklardan akan sular içilebilir düzeyde değil ise bir takım cihazlar ile bu özellik sulara kazandırılmakta ve sağlıklı suya ulaşmak su arıtma sistemleri ile ulaşılabilir olmaktadır. Reverseosmosis cihazlar ile içilebilir sağlıklı suyun yanında saf su üretmek de mümkündür. Saf sular ise klinik ve laboratuvar çalışmalarında kullanılan ve içme suyuna göre çok daha yüksek kalitede olan bir sudur.

 Saf Su Üretim Cihazları

            Her türlü şebeke suyundan saf su üretmek mümkündür. Bunun için öncelikli olarak yapılması gereken şebeke suyunun yakın olduğu bir alana saf su reverse osmosis sistemler kurmak ve gerekli su bağlantılarını yaparak saf su elde etme işlemini başlatmaktır. Saf sular diğer kalitedeki sulara ve şebeke suyuna göre bünyesinde çok daha az sayıda mikro organizma barındırır. Bu özellik saf su arıtma cihazlarının en üst seviyede süzme yapması ve bazı cihaz modellerinde bulunan ultra viyole ışınlarının suyla temas etmesi ile sağlanır. Suda bulunan mikro organizmalar çok küçük por çapı olan eleklerden geçemezler ve geçebilenler de son aşamada öldürücü etkisi olan ultra viyole ışına maruz kalarak tamamı ile sudan elimine edilmiş olurlar. Saf suların aynı zamanda iletkenlik ve ph değerleri de diğer sulara göre farklıdır. İçerisinde eser miktarda mikro ve makro element bulunduran bu su sahip olduğu saflık özelliği ile de laboratuvar analizlerinde kullanılır. Musluktan gelen şebeke suları ve durağan halde bekleyen kullanım suları çok fazla bulaşıya maruz kaldığı ve çevresel faktörlerden etkilendiği için içerisindeki değerler de değişkenlik göstermektedir. Bu değerleri belli bir derecede tutmak için saf su üretim cihazlarının kullanılması ise şarttır.

  Saf Su Cihazı Fiyatları

            Saf su elde etmek için kullanılan etkili cihazlardan birisi olan saf su reverse osmosis sistemler fiyatları ile de kişilerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu ürünleri saf su elde etmek isteyen herkes kullanabilir ve satın alabilir. Cihazların ilk kurulumu yetkili ve satıcı servis tarafından yapılırken sonraki kontroller ise saf su cihazını kullanan kişi tarafından günlük olarak ya da cihazın kullanım sıklığına bağlı olarak belirlenen periyotlarda yapılması gerekir.