Reverse Osmosis Saf Su Arıtma Sistemleri

Günümüzde en hızlı gelişen su arıtma teknolojisi saf su reserve osmosis sistemleridir. Ozmos farklı iyon derişimlerine sahip olan ve aralarında yarı geçirgen bir membran (zar) bulunan iki çözeltinin iyon derişimlerinin eşitlenmesi olayıdır. Ozmatik basınç ile doğal olarak gelişen bu olaya, bir pompa ile ozmatik basınçtan daha yüksek bir basınç uygulandığında işlem ters osmoz adını alır. Yarı geçirgen membran sadece saf suyu geçirerek; suyun içerisindeki eriyik halde bulunan organik ve inorganik (tuzlu, acı, yüksek iletkenlik vb.) maddeler, tuzlar, ağır metaller, virüsler ve bakterilerden arındırılır.%96-99 oranında saf su elde edilir. Reverse Osmosis sistemleri suda bulunan gazlar haricinde hemen hemen tüm yabancı maddeleri tutar.

                Reverse osmosis su arıtma sistemleri, saf su üretmenin en hızlı, en kolay yöntemidir. Reverse osmosis makineleri genelde sağlam bir şase üzerine monte edilmiş, yüksek basınç pompası ve membran sisteminden oluşur. Sistem ayrıca filtre, klor dozaj pompası, debimetre, iletkenlik ölçer gibi ekipmanlarda içerir. Sistemin işletmesi için tüm bu ekipmanlara müdahale eden bir de otomasyon panosu mevcuttur. Kalite ve kapasiteye göre saf su reserve osmosis sistemler fiyatları değişkenlik gösterebilir.

                Çalışma Prensibi Nedir?

                Reverse Osmosis sisteminin çalışma prensibi; yoğunlaştırılmış (derişik) çözelti ile seyreltik çözeltinin yarı geçirgen özellikte olan bir membran ile ayrılmasıdır. Membran iki fazı birbirinden ayıran seçici bir bariyer olarak görev yapar. Membranların yarı geçirgen özelliği ile suyun geçişi, çözünmüş olan minerallerin geçişine göre daha kolaydır. Fiziksel ve kimyasal yapılarından dolayı membranlar, bünyesinde genel olarak tuz iyonları olmak üzere, istenmeyen iyonları barındıran sudan, iyonların ayrıştırılması işlemi için kullanılır.

                Reverse Osmosis tekniğinin geliştirilmesinde doğada bulunan denge prensibi baz alınmıştır. Yarı geçirgen bir membran ile ayrılmış konsantrasyonları farklı iki çözeltiye osmotik basınç uygulanarak konsantrasyonu yoğun olan çözelti tarafından düşük olan tarafa bir akış yönü sağlanır.

                Reverse osmoz sistemlerindeki membranların daha uzun ömürlü ve verimli olarak kullanılması için, akışkan membran yüzeyine paralel yönde verilir. Bu sayede partiküller membran yüzeyinde tıkanmaya neden olmadan dışarıya atılır. Ayrıca membranların korunması için iyi bir ön filtrasyon gereklidir.

Membranların dizaynı yapılırken membranların diziliminin ve suyun yapısının çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Membran dizilimi ve donanımının yapılması için teknik yeterlilik ve uzman bir kadroya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle piyasada yanlış dizayn Reverse Osmosis Sistemi Akış Yönü ve uygulamalardan dolayı çalışamayan yüzlerce Reverse Osmoz Sistemi bulunmaktadır.

                Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar

  • Osmoz sistemi öncesinde çok iyi bir ön arıtma yapılması,
  • Suyun ısısının ayarlanması,
  • Suyun özelliğine uygun membran dizaynının doğru yapılması,
  • Uygun ve doğru antiskalant seçilmesi,
  • Membranların kimyasal yıkamasının yapılacağı zaman membranların yapısına zararlı kimyasallardan kaçınılması,
  • Membranlar cilt hassasiyetindedir ve cilde temasta zarar veren hiçbir kimyasalın kullanılmaması gerekmektedir.