Su Arıtma Sistemi Ve Cihazları

            Su arıtma ihtiyacı sanayileşme, göç ve dünya nüfusunun kalabalıklaşması gibi çeşitli sebeplerden ötürü ortaya çıkmıştır. Temiz su kaynakları gitgide tükenmeye başlamakta ve bir kısmı da yukarıda sayılmış olan sebeplerden ötürü kirletilmiştir. Bir süre sonra bu sorunlara çözüm olarak insanlık hızlı bir şekilde suyu arıtıp temizleme ve içilebilir, kullanılabilir hale getirmek için çalışmalara başlamıştır. Su arıtma durumuna hala kimi insanlar uzak durulması gereken bir şey gibi baksa da durum biraz daha farklıdır. Kirlenmeden kaynaklı artık yeraltı suları da ne yazık ki yeryüzüne temiz bir şekilde çıkarılamamaktadır. Bu yüzden yeraltından alınan sularda evlere arıtılarak dağıtılmaktadır.

  Su Arıtma Sistemi

            Su arıtma sistemleri suyun içerisinde bulunmakta olan zararlı maddeleri su içerinden uzaklaştırmaya dayanan bir sistemdir. Bu sebepten ötürü su arıtma sistemlerimizde çok küçük gözeneğe sahip olan küçük gözenekli filtreler kullanılmaktadır. Bazı filtrelerimiz zararlı maddeleri çekmeye çalışırken aynı zamanda su içerisinde bulunan yararlı mineralleri de çekebilmektedir. Böyle bir durumda su arındırıldıktan sonra içerisine gerekli mineralleri tekrardan eklenmekteyiz. Su arıtma sistemlerimiz fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak üç başlık altında anılmaktadır. Fiziksel su arıtma sistemimiz, kil, tortu gibi büyük tanecikleri sudan uzaklaştırır. Kimyasal su arıtma sistemimiz, gözle görülmeyen iyonları sudan uzaklaştırır. Biyolojik su arıtma sistemimiz ise, su içerisinde bulunmakta olan mikroorganizmaları kimyasallar yolu ile zararsız hale getirmektedir.

 Su Arıtma Cihazları

            Su arıtma sistemleri, evlerimizde ya da iş yerlerimizde kullanmakta olduğumuz suyun filtrasyon sistemi sayesinde suda bulunmakta olan bir takım zararlı maddelerden arındırılması için kullanılan sistemlerdir. Bu sistemler sayesinde su içilebilir, kullanılabilir hoş ve temiz bir hale gelmektedir. Evlerde ya da iş yerlerinde kullanılmakta olan su arıtma sistemlerimizin de çeşitleri bulunmaktadır. Bu çeşitlerimiz tezgah üstü arıtma cihazı ve tezgah altı arıtma cihazı olmak üzere iki başlığa ayrılmaktadır. Tezgah altı arıtma cihazı, tezgah üstü arıtma cihazına göre daha az alan kaplayan bir üründür. Kompakt cihazlardır.

            Arıtma kalitesi bakımından tezgah üstü arıtma cihazının, tezgah altı arıtma cihazından herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Bu su arıtma cihazı hem sıcak su hem de soğuk su arıtma özelliği bulundurmaktadır. Arıtma açısından bu ürünler de, ilk bahsedilen ürünlerimizden çok farklı değillerdir. Ayrıca bahsetmek gerekir ise suyu tüketme amacı dışında, yalnızca kullanma amaçlı arındıran su arıtma sistemlerimiz de bulunmaktadır. Çamaşır makinaları ve bulaşık makinaları gibi, sert su kullanıldığında makinanın parçalarında kireç oluşumu sağlanan aletlerde, kullanım olarak, bu arıtma cihazları da, oldukça kullanışlı olmaktadır. Ayrıca su arıtma cihazları çeşitliliğinde diğer bir farklılık ise yumuşatma sistemlerimizdir.

            Binanın geneline hükmeden kısmında bulunan bu sistemler, binanın içerisinde bulunmakta olan tüm musluklara müdahale edebilmek de ve bu musluklardan akan suları yumuşatmaktadır. Dairelere ekstradan eklenecek olan arıtma sistemlerimiz ile beraber bu yumuşatma sistemi çok faydalı bir sistem olarak kullanılmaktadır.